top of page

DOŚWIADCZENIE:

 • Wizualna translacja scenariuszy i briefów w oparciu

​​       o udostępnione budżety

 • Ścisła współpraca z zespołami zewnętrznych ekspertów i pracowników firm nad pomysłem, scenariuszem i koncepcją plastyczną projektu

 • Koordynacja prac zespołów realizacyjnych oraz nadzór nad wykonaniem projektów

 • Kosztorysowanie projektów na etapie planowania, negocjacje cen i kontrola wydatków

 • Tworzenie oraz realizacja scenariuszy produkcji filmowych, wystaw muzealnych, serii fotograficznych

       i ilustracji

 • Samodzielna realizacja zdjęć, montaż, postprodukcja obrazu, oraz odbiór końcowy dzieła

 • Selekcja i wybór materiałów audio-wizualnych pod kątem założeń merytorycznych projektu

 • Praca w zespole dziennikarskim

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 • 25 Deutscher Kamerapreis, nagroda za najlepsze zdjęcia

 • 55 Krakowski Festiwal Filmowy, nagroda za najlepsze zdjęcia

 • Young Cinema Art Award, nagroda za najlepsze zdjęcia

 • Offskar (Polskie Nagrody Kina Niezależnego), nominacja

       w kategorii najlepsze zdjęcia

 • 52 Krakowski Festiwal Filmowy, nagroda HBO Development Award

​​

 • Young Portfolio Acquisitions - nagroda Kiyosato Museum

       of Photographic Arts, Japonia

 • Finalista ogólnopolskiego konkursu fotograficznego “Wielka Szansa” Gazety Wyborczej i AGFA

 • Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie fotograficznym “Portret”, Trzcianecki Dom Kultury

 • Stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • Stypendium artystyczne Odyssee Residency Program, Cultural Encounter Centre Ambronay, ACCR, Francja

bottom of page